OBA.SK CSOM.HU AMB.RO
imprima  |

Csomagolssal kapcsolatos jogszablyok

- 1997. vi CLV. Trvny a fogyasztvdelemrl

- 79/1998 (IV. 29.) Kormnyrendelet az ruk s szolgltatsok biztonsgrl s az ezzel kapcsolatos piacfelgyeleti eljrsrl

- 1995. vi XC. trvny az lelmiszerekrl

- 2001. vi LIV. Trvny az lelmiszerekrl szl 1995. vi XC. Trvny mdostsrl

- 43/2002. (V.14.) FVM-EM-GM rendelet a tbbszr mdostott 1/1996 (I.1.)FM-NM-IKM rendelet mdostsrl

- Az lelmiszerekrl szl 1995. vi XC. vgrehajtsra kiadott, a 16/2000. (IV.6.) FVM-EM-GM s a 45/1999.(IV.30.) FVM-EM-GM egyttes rendeletekkel mdostott 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM rendelet

- 97/1999. (XI.18.) FVM-EM-GM rendelet a termszetes svnyvz, forrsvz, az ivvz s az svnyi anyagokkal dstott ivvz palackozsrl s forgalmazsrl

- 36/1996. (XII.11.) FM-NM-IKM egyttes rendelet a dohnytermkek ellltsrl, forgalmazsrl s ellenrzsrl

- 66/1994. (IV.30.) Kormnyrendelet a Magyar lelmiszerknyvrl

- A tbbszr mdostott 40/1995. (XI.16.) FM rendelet a Magyar lelmiszerknyv ktelez elorsairl

- 7/1994.(IV.20.) NM rendelet a kozmetikai ksztmnyek forgalomba hozatalnak egszsggyi feltteleirl

- 2000. vi XXV. trvny a kmiai biztonsgrl

- 44/2000. (XII.28.) EM rendelet a veszlyes anyagokkal s veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl

- 25/2000. (VII.26.) GM-FVM egyttes rendelete az elre csomagolt iparcikkek s lelmiszerek megengedett tmeg- s trfogatrtkeirl s azok ellenrzsi mdszereirl

- 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet egyes veszlyes anyagok csomagolsnak gyermekek szmra biztonsgos zrssal s tapintssal rzkelhet veszlyre utal jelkppel trtn elltsrl.

- 52/2000. (XII.27.) GM rendelet a termkek aeroszol csomagolsnak mszaki kvetelmnyeirl

- 193/2001. (X.19.) Kormnyrendelet az egysges krnyezethasznlati engedlyezsi eljrs rszletes szablyirl

- 28/2001 (XII.23.) KM rendelet a krnyezetvdelmi alap clfeladatok fejezeti kezels elirnyzat felhasznlsnak, nyilvntartsnak s ellenrzsnek rszletes szablyairl

- 94/2002. (V.5.) Kormnyrendelet a csomagolsrl s a csomagolsi hulladk kezelsnek rszletes szablyairl